Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Ünal KÜÇÜK
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :