Akademik Kadro

Arş. Gör. Yunus Emre YAMAÇ
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.