Akademik Kadro

Arş. Gör. Murat TAŞKIRAN
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik
Araştırma Alanları :

Görüntü İşleme

Ofis : B010
Telefon : 0212 383 59 20