Akademik Kadro
Öğretim Gör. Vasfiye Öztalaslı
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik