Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD
Öğretim Gör. Vasfiye Öztalaslı
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik