Akademik Kadro
Prof. Dr. Sezgin Alsan
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik