Akademik Kadro
Prof. Metin Yücel
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Telekomünikasyon