Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD
Prof. Metin Yücel
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Telekomünikasyon