Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Cahit Canbay
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.