Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Cahit Canbay
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.