Akademik Kadro
Prof. Dr. Atilla Ataman
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik