Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD

Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ
Fakülte : Elektrik - Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
ABD : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
Ofis : B205
Telefon : 0 212 388 58 91