Akademik Kadro

Doç. Dr. Hacı İLHAN
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :

Kanal Kodlaması ve Modülasyon

Sönümlemeli Kanallar

Çeşitleme Teknikleri

Uzay Zaman Kodlaması

İşbirlikli Haberleşme ve Röle Ağları

Fiziksel Katmanda Ağ Kodlaması

Bilişsel Radyo

Yeşil Haberleşme

Spektrum Algılama ve Kullanımı

Ofis : B003
Telefon : 0212 383 59 13