Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Hakan Paşa PARTAL
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
Ofis : B013
Telefon : 0212 383 59 23