Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi N. Özlem ÜNVERDİ
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Telekomünikasyon
Ofis : B108
Telefon : 0212 383 59 06