Akademik Kadro
Arş. Gör. Muhammed Efdal ELKATMIŞ
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
ABD : Elektronik
Araştırma Alanları :

- Nöromorfik Çipler

Ofis : B016
Telefon : 0212 383 59 25