Akademik Kadro
Prof. Dr. Burak POLAT
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
Ofis : B206
Telefon : 5892