Akademik Kadro
Öğretim Gör. Dr. Peyman Mahouti
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.