Akademik Kadro

Arş. Gör. Özden NİYAZ
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektronik
Araştırma Alanları :

Yapay Sinir Ağları

Biyometri

Ofis : B016
Telefon : 0212 383 59 25