Akademik Kadro

Arş. Gör. Fatma Saba KOÇKAN
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Devreler ve Sistemler
Araştırma Alanları :
  • İşaret İşleme
  • Görüntü İşleme
Ofis : B006
Telefon : 0212 383 59 16