Akademik Kadro

Arş. Gör. Hüseyin ÇUKUR
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :

Görüntü İşleme

Sayısal Video/Görüntü İşleme

Makine Öğrenmesi

Ofis : B114
Telefon : 0212 383 59 10