Akademik Kadro

Arş. Gör. Yasin YILDIRIM
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :
  1. Telsiz Haberleşme, Hava Arayüzü Tasarımı, Bilişşel Radyo, Makine Öğrenmesi
Ofis : B017