Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD
Arş. Gör. Alper ÇALIŞKAN
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
Araştırma Alanları :

Yüzey Altı ve Duvar Arkası Görüntüleme Radarı (GPR)

Çok Geniş Bantlı (UWB) Dizi Anten Tasarımı

Horn ve Parabolik Yansıtıcı Anten Tasarımı

Ofis : B018