Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD

 

Arş. Gör. Muhammet Ali KARABULUT
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :

 İşbirlikli Haberleşme

Çoklu Erişim Röle Kanalı

Ofis : B013
Telefon : 0212 383 59 23