Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Revna ACAR VURAL
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektronik
Araştırma Alanları :
 
  1. Elektronik Devre Tasarım Otomasyonu
  2. Analog Entegre Devreler
  3. Evrimsel Hesaplama
Ofis : B009
Telefon : 0212 383 59 19