Akademik Kadro
Devreler ve Sistemler ABD Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek. ABD Elektronik ABD Telekomünikasyon ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SERBES
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Telekomünikasyon
Araştırma Alanları :

 

İşaret İşleme :

Doğrusal dönüşümler

Doğrusal olmayan işaret işleme

İstatistiksel işaret işleme

Biyomedikal işaret işleme

Görüntü İşleme

 

Ofis : B004
Telefon : 0212 383 59 14