Akademik Kadro

Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
İdari Görev : Bölüm Başkan Yardımcısı
Araştırma Alanları :

 

  1. Antenlerin Zaman ve Frekans Domeni Analizi
  2. Mikrodalga ve Milimetrik Dalga Radar Tasarımı
  3. Çok Geniş Bantlı (ÇGB) Anten ve Anten Dizisi Tasarımı
  4. RF/Mikrodalga Düzlemsel İletim Hatları
  5. RF/Mikrodalga Lineer Devreleri
  6. Destek Vektör Makineleri
  7. Yapay Sinir Ağları
Ofis : B011
Telefon : 0212 383 59 21