Akademik Kadro

Öğretim Gör. Ramazan DAŞBAŞI
Fakülte : Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Bölümü
Anabilim Dalı : Elektromanyetik Al. ve Mikrodalga Tek.
Araştırma Alanları :

RF ve Mikrodalga Devreler

Antenler

Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği

Ofis : B115
Telefon : 0212 383 59 11