Farabi ve Mevlana

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.  Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Farabi Yönetmeliği   (yönetmelik) ve Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri Yönergesi (mali esaaslar) tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Üniversitemizin Farabi Programı çerçevesinde ikili anlaşma yaptığı üniversiteler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Farabi Programı çerçevesinde bir öğrenci 2009-2010 öğretim yılı içinde Bölümümüzden ders almıştır. Bölüm Farabi Koordinatörlüğü gelen ve giden öğrencilerimizin takip ve yönlendirilmesinden sorumludur.

 

 

 

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörleri:

 

Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK
Telefon: +90 212 383 5903
E-posta: asturk@yildiz.edu.tr
Oda No: B105

Doç. Dr. Hacı İLHAN

Telefon: +90 212 383 5913
E-posta: ilhanh@yildiz.edu.tr
Oda No: B003