Elektronik

 

ELEKTRONİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANI

 

 ELEKTRONİK LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
KODU DERS ADI D U L ECTS K
EHM 6101 YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ 3 0 0 8 3
EHM 6102 İLERİ DÜZEY TÜMLEŞİK DEVRE TEKNOLOJİSİNDE TEMEL PROSESLER 3 0 0 8 3
EHM 6103 İLERİ SAYISAL SİSTEMLER 3 0 0 8 3
EHM 6104 ANAHTARLAMA TEORİSİ 3 0 0 8 3
EHM 6105 ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6106 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 3 0 0 8 3
EHM 6111 TIP ELEKTRONİĞİ SİSTEM TASARIMI VE ÖLÇÜM DÜZENLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6113 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER 3 0 0 8 3
EHM 6115 ANAHTARLAMALI GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6121 ANALOG TÜMDEVRELERİN ANALİZİ VE TASARIMI 3 0 0 8 3
EHM 6118 İŞLEMSEL BİYOBİLİŞİM 3 0 0 8 3
EHM 6188 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0 2 0 5 0
EHM 6189 SEMİNER (DOKTORA) 0 2 0 5 0
EHM 6198 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 0 0 60 0
EHM 6199 DOKTORA TEZİ 0 0 0 180 0
             
ORTAK LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
KODU DERS ADI D U L ECTS K
EHM 6107 AKTİF FİLTRE SENTEZİ 3 0 0 8 3
EHM 6108 DUYARLIK VE TOLERANS ANALİZİ 3 0 0 8 3
EHM 6109 NÖRON AĞLARI VE UYGULAMALARI 3 0 0 8 3
EHM 6110 BİOTIP MÜHENDISLİĞINDE BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERİN MODEL VE DİNAMİĞİ 3 0 0 8 3
EHM 6112 DİJİTAL İŞARET İŞLEME  3 0 0 8 3
EHM 6114 BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK 3 0 0 8 3
EHM 6116 YAPAY SİNİR SİSTEMLERİNİN TASARIMI 3 0 0 8 3
EHM 6117 İŞLEMSEL ZEKA 3 0 0 8 3
EHM 6119 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞ UYGULAMALARI 3 0 0 8 3
EHM 6202 SİSTEM ANALİZİNDE OLASILIK YÖNTEMLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6209 ELEKTRONİK DÜZENLERİN VE SİSTEMLERİN TASARIMINDA KUANTUM ELEKTRONİĞİ 3 0 0 8 3
EHM 6211 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6212 MÜHENDİSLİK VE FİZİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ 3 0 0 8 3
EHM 6214 LİNEER OLMAYAN MİKRODALGA DEVRELERİ 3 0 0 8 3
EHM 6216 ELEKTRONİK DEVRELERİNDE GÜRÜLTÜ VE ANALİZİ 3 0 0 8 3
EHM 6219 İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME 3 0 0 8 3
EHM 6222 UYARLAMALI SÜZGEÇ KURAMI 3 0 0 8 3
EHM 6231 İKİ BOYUTLU İŞARET VE GÖRÜNTÜ İŞLEME 3 0 0 8 3
EHM 6232 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ 3 0 0 8 3
EHM 6234 KONUŞMA İŞARETININ İŞLENMESİ 3 0 0 8 3
EHM 6236 SAYISAL İŞARET İŞLEME VE UYGULAMALARI 3 0 0 8 3
EHM 6239 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ II 3 0 0 8 3
EHM 6240 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ I 3 0 0 8 3
EHM 6241 HÜCRESEL SİNİR AĞLARI VE GÖRÜNTÜ İŞLEMEDEKİ UYGULAMALARI 3 0 0 8 3
EHM 6242 DİJİTAL FİLTRELER 3 0 0 8 3

 

DERS İÇERİKLERİ
 
EHM 6101 YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
Yarı iletkenlerin sınıflandırılması / Element ve bileşik yarı iletkenlerin kristal yapıları / Miller indisleri / Si ve GaAs kristallerinin üretimi, kristallerin arındırılması ve monokristal üretimi / Silisyum ve GaAs kristallerinde sıvı ve gaz fazdan epitaksiyal büyütme; difüzyon, iyon ekme, oksidasyon süreçleri / Bipolar ve Mos teknolojisinde temel süreçler; litografi, aşındırma, tabaka büyütme, katkılama süreçleri / Devre elemanı üretim teknikleri için örnek süreçler.
EHM 6102 İLERİ DÜZEY TÜMLEŞİK DEVRE TEKNOLOJİSİNDE TEMEL PROSESLER
Entegre devre teknolojisine giriş / Entegre devre üretiminde temel proseslerin tanımlanması / İnce filmler oluşturulmasında kullanılan yöntemler / Monokristal yonga ve epi-tabakalar / Isıl büyütülmüş SiO2 tabakaların kullanımı / SiO2 tabakaların kimyasal buhardan yoğuşturulması ve uygulama alanları / Fosfor camları ve uygulama alanları / Silisyumnitrit tabakaları ve uygulama alanları / Polisilisyum tabakalar ve uygulama alanları / Silisit tabakaların oluşturulması ve uygulama alanları / Refrakter metal tabakaları / Aluminyon kontaklar / Organik tabakalar / Litografi.
EHM 6103 İLERİ SAYISAL SİSTEMLER
Çok değerli mantık / Kombinezonsal devrelerde hata saptama / Ardışıl makineler / Regüler ifadeler / Ardışıl devrelerin gerçekleştirilmesi.
EHM 6104 ANAHTARLAMA TEORİSİ
Boole cebri ve Boole fonksiyonları / Vektör anahtar cebri ve vektör anahtar fonksiyonları / Boole diferansiyel hesabı / Özel anahtar fonksiyonları.
EHM 6105 ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ
Endüstriyel otomatik kontrol sistemlerine giriş, Endüstriyel otomatik kontrol sistemlerinde kullanılan algılayıcılar, dönüştürücüler ve uygulamaları, İşlemsel yükselteçler ve uygulamaları, Analog sayısal (ADC), sayısal analog (DAC), frekans voltaj (F/V), voltaj frekans (V/F) dönüştürücüler, Ayrık devre elemanları kullanarak kontrol uygulamaları, Mikroişlemci temelli kontrol uygulamaları, Sıcaklık ve motor kontrol sistemi tasarımı ve uygulaması, LABVIEW kontrol yazılımı ve uygulamaları.
EHM 6106 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER
Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş, Röleli mantık devreleri, merdiven diyagramları, PLC teknolojileri, PLC yapıları ve iç devreleri, PLC programlama dilleri, temel komutlar, programlama örnekleri, İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri, PLC ile kişisel bilgisayarın (IBM PC) bağlanarak kullanımı, simülasyon, hata analizi ve gerçek zamanda izleme, Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.
EHM 6107 AKTİF FİLTRE SENTEZİ
Giriş: Devre Fonksiyonları, Filtrelerin Türleri, Frekans ve Empedans Denormalizasyonları, Filtre Uygulamalarına Örnekler. Yaklaşıklık: Genlik Yaklaşıklığı,  Kompleks-Frekans Değişkeninin Dönüşümleri, Faz Yaklaşıklığı. Duyarlılık: Bağıl Duyarlılık Bağıntıları, Fonksiyon Duyarlılığı, Katsayı Duyarlılığı, Normalleştirilmemiş Kök Duyarlılığı, Kalite faktörü ve Köşe Frekansı Duyarlılığı, Parazitik Duyarlılığı. Tek-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Sonlu Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler, Sonsuz Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler,  Yüksek DerEHMden Filtreler, İşlemsel Kuvvetlendirici Parazitikleri ve Kazanç-Bandgenişliği. Çok-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Durum-Değişkenli Filtreler,  Diğer Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, İkinci DerEHMden (Bikuadratik) Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, Üniversal Aktif filtre. Doğrudan Gerçekleme Yöntemleri: Doğrudan Gerçeklemeler İçin Aktif Devre Elemanları, Transmisyon Parametreleri,  Genelleştirilmiş Empedans Çevirici, Endüktans Simülasyonu,  Frekansa-Bağımlı Negatif Dirençler, Leapfrog Gerçekleme Teknikleri. Anahtarlamalı Kapasite Filtreler: Anahtarlamalı Kapasite (SC), Parazitiklerin Etkisi, Temel SC İntegratörler, Diğer SC Devreler, SC Tow-Thomas Devresi, SC Leapfrog Filtre.
EHM 6108 DUYARLIK VE TOLERANS ANALİZİ
Duyarlık kavramı: Normalleştirilmiş, yarı normalleştirilmiş ve normalleştirilmemiş duyarlıklar / Devre, genlik ve faz fonksiyonlarına ilişkin duyarlıklar / Sıfır, kutup ve değer katsayısı duyarlıkları / Duyarlıklar arasındaki bağlantılar ve aktif filtre sentezindeki uygulamaları / Duyarlıkların bulunması: İşaret-akış grafına, dönüş farkı kavramına ve Tellegen teoremine dayanan genel yöntemler / Toleranslar: Deterministik ve istatistiksel toleranslar / Optimum toleransların bulunması / Az duyarlıklı devrelerin saptanması ve duyarlık optimizasyonu: Duyarlık ölçüleri, deterministik ve istatistiksel duyarlık ölçüleri.
EHM 6109 NÖRON AĞLARI VE UYGULAMALARI
Nöron ağları ile hesaplama ve tarihçesi / Biyolojik sinir ağları ve biyolojik nöron / Nöron modeli / Aktivasyon fonksiyonları / Ağ topolojileri: İleri beslemeli ve geri beslemeli ağlar / Yapay sinir ağı modelleri: Statik ve dinamik ağlar / Yapay sinir ağlarının eğitilmesi-Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme / İşaret ve ağırlık vektör uzayları / Öğrenme kuralları: Hebb kuralı, Perceptron kuralı, Delta kuralı, Widrow-Hoff kuralı, Yarışmalı öğrenme kuralı / ADALINE / Perceptron / Çok katmanlı ağlar ve geriye yayılma algoritması, genelleştirilmiş Delta kuralı / RBF ağları / CSFN ağları / Çağrışmlı bellekler / Hopfield ağı / Kendi kendine organize olan ağlar / Nöron ağlarının uygulamaları.
EHM 6110 BİOTIP MÜHENDISLİĞINDE BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERİN MODEL VE DİNAMİĞİ
Biokimyasal sistemler ve dinamiği / Fizyolojik sistemler / Biokimyasal sistemlerin akış diyagramları / Biokimyasal sistemlerin elektrik devresi olarak modellenmesi / Biokimyasal sistemlerin matematik modeli / Elektriksel uyarabilme özellikleri ve kasılabilen dokular / Bir sinir membranında elektriksel akım ve gerilim fonksiyonları / Sinir membranının elektrik eşdeğer devreleri ve matematik modeli / Kardiovasküler sisteminin yapısı ve fizyolojisi / Bir kas ve pompa olarak kalp / Kalbin elektriksel aktivitesi / Kardiovasküler sistemin elektrik ve hidrolik devresi olarak modellenmesi ve matematik modelinin çıkarılması / Dolaşım sisteminin elektrik, hidrolik ve matematik modeli / Solumun sistemi / lmoner fonksiyonlar ve dolaşım / Solunum sistemlerinin elektriksel ve matematik modeli / Vücut sıvı sistemlerinde hücrelerdeki iyon ve su dağılımının kararlı durum modeli / Membran ve nöronların elektrik ve matematik modelleri / Nöral devreler ve sistem modelleme / Özel biolojik ve fizyolojik sistemlerine ait modelleme uygulamaları.
EHM 6111 TIP ELEKTRONİĞİ SİSTEM TASARIMI VE ÖLÇÜM DÜZENLERİ
İnsan vücudundaki fizyolojik sistemler / İşaret işleme ve kuvvetlendirme / Tıp elektroniğinde kullanılan biopotansiyel kuvvetlendiriciler ve dönüştürücüler / Tıp elektroniğinde bilgisayar kullanımı / Tıp elektroniği sistem donanımı tasarım uygulamaları / Elektrokardiogram (EKG) ölçüm düzenleri / Mikroişlemcili EKG düzenleri ve kardiotakometre / Elektroensefalogram (EEG) ölçüm düzenleri ve otomatik analizi / Elektromiyogram (EMG) ölçme düzenleri / Elektronörogram (ENG) ve ölçmeleri / İnsan dolaşım sistemi / Kan basıncımın ölçümünde kullanılan yöntemler / Ortalama kan basıncını ölçen mikroişlemcili sistemler / Kan akışının ve kardiak çıkışının debi ölçüm yöntemleri / Empedans Pletismogramı / Solunum sistemi fizyolojisi / Solunum sistemi ölçümleri / Kalbin uyarılabilirliği / Pacamaker (atış düzenleyici) Defibrilatörler / Tıp elektroniğinde kullanılan radyolojik ve nükleer yöntemler.
EHM 6112 DİJİTAL İŞARET İŞLEME
İşaretlerin Fiziksel Dönüşümleri:Örnekleme,örneklenmiş işarette frekans domeninde peryodiklik kavramı ve örtüşme, Örnekleme frekansı üzerindeki koşullar/A/D ve D/A dönüştürücüler/ Konvolüsyon,impuls yanıtı ve konvolusyon maskesi /İşaretlerinin Matematiksel Dönüşümleri:Z-dönüşümü, transfer fonksiyonu ve uygulamaları/ Fourier dönüşümü, Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü,Ayrık Fourier serisi, Ayrık Fourier dönüşümü, Hızlı Fourier dönüşümü (FFT)/Sistemlerin Matematiksel Dönüşümleri:Diferansiyel denklemlerden fark denklemlerine geçiş, Çeşitli yaklaşıklık yöntemleri ve değişik açılardan yorumlanmaları/Dijital filtreler kullanılarak analog filtrelerin gerçekleştirilmesi/Ayrık Zamanlı Sistemler: Ayrık zamanlı sisteler ve gerçeklemeleri, FIR ve IIR  filtreler:Hareketli ortalama ve tarak filtreleri, alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band-söndüren ve tüm-geçiren filtreler, Medyan filtreler
EHM 6113 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER
Radyoaktivite / Nükleer enstrumantasyon / Nükleer görüntüleme yöntemleri / Röntgen cihazları / Bilgisayarlı tomografi / Radyoizotp kameralar / Dijital radyografi / Nükleer magnetik rezonans görüntüleme sistemleri / Temel ultrasonik kavramlar / Ultrasonik dalgaların canlı dokularda yayılması / Fizyolojik büyüklüklerin ultrasonik yardımıyla ölçülmesi / Ultrasonik görüntüleme yöntemleri / Otomagnetizm ve görüntüleme amacıyla kullanılması / Lazerler ve tıp alanındaki uygulamaları.
EHM 6114 BULANIK KÜMELER VE BULANIK MANTIK
Giriş / Bulanık kümeler, klasik kümeler / Bulanık kümelerin işlemleri / Bulanık aritmetik / Bulanık bağıntılar / Bulanık bağıntı eşitlikleri / Olasılık teorisi / Bulanık mantık / Belirsizlik temelli bilgi.
EHM 6115 ANAHTARLAMALI GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ
Enerjinin bir biçimden başka bir biçime dönüştürülmesinde anahtarlamalı dönüştürücülerin rolü / Temel dönüştürücüler / Matematiksel model / Dönüştürücülerin dinamiğinin durum denklemleri ile incelenmesi / Durum denklemlerinin ortalaması / Kayan kipli denetimle güç dönüştürücülerinin kontrolü / Seçilmiş uygulamalar.
EHM 6116 YAPAY SİNİR SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Yapay sinir sistemleri ve sinirsel hesaplama; yapay sinir sistemlerinin tasarımı, yazılımla gerçekleme / Donanımla gerçekleme; yazılımla gerçekleme, tasarım parametreleri, sinirsel hesaplamaya mühendislik yaklaşımları / Analog dijital ve optik gerçeklemeler, analog gerçekleme, analog tasarım blokları, gerçeklenen sistemlere örnekler / Dijital gerçekleme, dijital tasarım blokları, dijital yapay sinir ağı entegreleri; optik tasarım ve örnekleri; akıllı sensörler ve tasarımı; yapay organlar. 
EHM 6117 İŞLEMSEL ZEKA
İşlemsel zeka algoritmalarına giriş / İleri beslemeli ve çok adımlı ağlar / İleri beslemeli ağların eğiticili öğrenmesi / Kendi kendini yenileyen ağlar / Eğiticisiz öğrenme / İstatistiksel teknikler ve işlemsel zeka algoritmaları / Destek vektör (Kernel tabanlı) makineleri / Karar ağaçları / uygulamalar.
EHM 6118 İŞLEMSEL BİYOBİLİŞİM
İşlemsel zeka ile gen sıralarının analizi / İnternette bulunması mümkün olan BLAST ve FASTA gibi işlemsel araç programlarının kullanımı ile DNA veritabanlarının DNA mikrodizilerinin ve çiplerinin, biomedikal ve diğer uygulamalarının araştırılması ve kullanımı.
EHM 6119 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞ UYGULAMALARI
Görüntünün matematiksel modeli/Görüntüde frekans kavramı ve frekans spektrumu/ Görüntünün örneklenmesi, örtüşme  ve örnekleme frekansı üzerindeki koşullar/2-boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı//Görüntüde peryodiklik kavramı, görüntü işaretinin  Fourier serisine açınımı,Görüntünün harmoniklerinden oluşturulması/2-boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerin Fourier dönüşümü/ 2-boyutlu Z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu kavramı/Görüntüye uygulanan lineer işlemler: Konvolüsyon, maske ve impuls yanıtı kavramı/2-boyutlu FIR süzgeçler, alçak geçiren, yüksek geçiren ve band geçiren süzgeçler/Görüntüde kenarların belirginleştirilmesi yöntemleri/ 2-boyutlu IIR Filtreleri: Ardışıl hesaplanabilme ve koşulları/Görüntüye uygulanan başka işlemler/ Hücresel sinir ağları ve 2-boyutlu filtre uygulamaları,Hücresel sinir ağların görüntü işlemedeki başka uygulamaları.
EHM 6121 ANALOG TÜMDEVRELERİN ANALİZİ VE TASARIMI
Temel MOS Yapı Blokları : MOS akım kaynakları ve akım aynaları /Gerilim ve akım referansları / Farksal çift, MOS işlemsel kuvvetlendirici / Çıkış katları / Geçiş iletkenliği kuvvetlendiricileri (OTA) / Komparatörler / Histerisizli komparatör / Akım Tasıyıcıları / Modülatörler, Analog Çarpma Devreleri / Dalga sekilendirici Devreler/Bilgisayar Destekli Analog Tasarım Yöntemleri / Analog Devre Optimizasyon Teknikleri/ Yapay Sinir Ağları ile Optimizasyon / Evrimsel algoritmalarla optimizasyon
EHM 6188 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)
Seminer dersine kayıtlı bir öğrenci, danışmanı ve seminer yürütücüsünce belirlenen bir ya da birkaç güncel konuda seminer hazırlar; danışmanının onayını aldıktan sonra YTÜ WEB sayfasında ARGE başlığı altında yer alan “YTÜ dergisi makale formatında” yazar; sunacağı tarihten en geç bir hafta önce dersin öğretim üyesine ve danışmanına teslim eder.
EHM 6189 SEMİNER (DOKTORA)
Seminer dersine kayıtlı bir öğrenci, danışmanı ve seminer yürütücüsünce belirlenen bir ya da birkaç güncel konuda seminer hazırlar; danışmanının onayını aldıktan sonra YTÜ WEB sayfasında ARGE başlığı altında yer alan “YTÜ dergisi makale formatında” yazar; sunacağı tarihten en geç bir hafta önce dersin öğretim üyesine ve danışmanına teslim eder.
EHM 6202 SİSTEM ANALİZİNDE OLASILIK YÖNTEMLERİ
Rasgele işleme / Sürekli ve ayrık işleme / Deterministik olan ve olmayan rasgele işleme / Durağan olan ve olmayan rasgele işleme / Ergodik olan ve olmayan rasgele işleme / İşleme parametrelerinin ölçülmesi / İlişki fonksiyonları ve özellikleri / Örnek ve uygulamalar / Spektral yoğunluk / Fourier transformu ile spektral yoğunluğun bağıntısı / Spektral yoğunluğun özellikleri / Spektral yoğunluktan karesel beklendik değere varma / Spektral yoğunluk ile öz ilişki fonksiyonunun ilgisi / Beyaz gürültü / Çapraz spektral yoğunluk / Spektral yoğunluğun ölçülmesi / Rasgele girişlere lineer sistemlerin cevabı / Zaman ve frekans dönemi analizleri / Sistem çıkışında beklendik, karesel beklendik değerleri ve öz ilişki fonksiyonu / Giriş ve çıkışın çapraz ilişkisi / Optimum lineer sistemler / Optimumluk koşulu / Optimum sistemlerde kısıtlamalar / Parametre düzenleme ile optimumluk / Karesel değer hatasını minimum kılan sistemler.
EHM 6209 ELEKTRONİK DÜZENLERİN VE SİSTEMLERİN TASARIMINDA KUANTUM ELEKTRONİĞİ
Kuantum mekaniğinin temel varsayımları ve teoremleri: Schrödinger dalga denklemi. Schrödinger dalga denkleminin çözümleri. Kuantum mekaniğinin matris enformasyonu. Kafes salınımlar ve kuantalanmaları. Lazerler: Elektromagnetik alanlar ve kuantalanmaları. Homojen lens benzeri ortamlarda optik ışınların propagasyonu. Optik rezonatörler. Atomik sistemlerle radyasyonun etkileşimi. Lazer osilasyonu. Özel bazı lazer sistemleri: Yari iletken lazerler. Q-Switching ve mod kilitleme. Lazer amplifikasyonu. Gürültü, optik radyasyonun modülasyonu. Nonlineer optik ve uyarılmış saçılma olayları: Atomik bir sistemle radyasyonun görünür etkileşimleri. Nonlineer optik Parametrik amplifikasyon, osilasyon ve floresans. Uyarılmış Brillouin ve Raman saçılması. Optik modlar ve propagasyon olayları: Dielektrik dalga kılavuzlarında propagasyon, modülasyon ve osilasyon.
EHM 6211 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Güneş enerjisinin esasları. Güneş radyasyonu ve ölçümleri. Yerküresi radyasyon haritaları. Yarıiletken fiziği. Yarıiletken elektrolit teması ve transfer reaksiyonları. Moleküler elektronik. Organik yarıiletkenler. Yarıiletken güneş pilleri. Fotoelektrokimyasal pillere uygun materyaller. Organik güneş pilleri. Teorik yaklaşımlar. Güneş enerjisinin depolanması ve diğer uygulamaları.
EHM 6212 MÜHENDİSLİK VE FİZİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ
Analitik fonksiyonlar. Analitik devam. Riemann yüzeyleri. Meromorfik fonksiyonlar. Tekillikler. Kompleks seriler ve integraller. Cauchy integral teoremi. Cauchy integral formülleri. Taylor açılımı. Laurent açılımı. Rezidü teoremi. Özel fonksiyonlar. Sturm-Liouville problemleri. Cauchy eseas değeri. Asimptotik açılım ve yaklaşımlar.
EHM 6214 LİNEER OLMAYAN MİKRODALGA DEVRELERİ
Nonlineer mikrodalga devreleri / Lineer ve nonlineer R, L, C eleman tanımları / Statik ve dinamik eleman tanımları / Nonlineer devrelerin analiz yöntemleri / Manley-Rowe (frekans güç) bağıntıları / Page bağıntısı / Belli başlı mikrodalga nonlineer devreleri / Mikrodalga karıştırıcıları ve analizleri / Frekans katlayıcıları / Nonlineer mikrodalga devreleri optimizasyonu ve tasarım yöntemleri.
EHM 6216 ELEKTRONİK DEVRELERİNDE GÜRÜLTÜ VE ANALİZİ
Gürültü tanımı, önemi, tipleri ve matematiksel modeli / Rasgele süreçler ve istatistiksel yöntemlerle karakterize edilmeleri / Korelasyon teknikleri ve güç spektral yoğunluk fonksiyonları / Beyaz gürültü / Başlıca elektronik devre eleman gürültüleri ve güç spektral yoğunlukları / Pasif ve aktif elektronik devre elemanlarının gürültüyle birlikte eşdeğerlikleri / Küçük işaret ve gürültü eşdeğer devreleri ve çalışma bantları boyunca eleman değerlerinin tayin edilme yöntemleri / Elektronik devrelerde gürültü analizi / Gürültü parametreleri ve dönüşümleri empedans ve yansıtma katsayı düzleminde gürültü daireleri ve düşük gürültü kuvvetlendiricisi tasarımı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılıların gürültü parametreleri / Dönüşümleri / Geri beslemeli bir iki- kapılı gürültü faktörü hesabı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılılardan oluşturulmuş çok-kapılı devre gürültü analizi / Nonlineer mikrodalga devrelerinin gürültü analizi / Düğüm yaklaşımıyla gürültülü devrelerin hassasiyetleri ve analizi / Gürültü ölçme prensipleri ve teknikleri.
EHM 6219 İLERİ SAYISAL İŞARET İŞLEME
Ayrık zamanda rasgele süreçler / Doğrusal dönüşümler / Optimum süzgeçleme / Doğrusal öngörü / Doğrusal modeller / Klasik spektrum tahmini yöntemleri / Doğrusal modellere dayalı spektrum tahmini / En büyük komşuluk (ml) spektrum tahmini / Altuzay yöntemleri / Uygulamalar.
EHM 6222 UYARLAMALI SÜZGEÇ KURAMI
Rasgele süreçler / Wiener süzgeç kuramı / Doğrusal öngörü / Uyarlamalı süzgeçler / En küçük karesel ortalama algoritması / En küçük kareler yöntemi / Tekrarlamalı en küçük kareler yöntemi / Kafes süzgeçler / Konularla ilgili uygulamalar.
EHM 6231 İKİ BOYUTLU İŞARET VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları / Ayrık Fourier dönüşümü / FIR ve IIR süzgeçler / Görüntü algılama / Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması / Görüntü dönüşümleri / İstatistiksel görüntü modelleri / Görüntü iyileştirme / Görüntü kodlaması.
EHM 6232 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ
Darbe genlik modülasyonu / Ani örnekleme / Örnekle tut sistemi / Uygulamada örnekleme / Örneklemenin matematik yapısı / PAM demodülasyon yöntemleri / Band geçiren dalga şeklinin örneklenmesi / Darbe zaman modülasyonu / PPM ve PDM işaretlerinin analizi / Üniform olmayan yolla üretim / PPM ve PDM demodülasyonu / Uygulamada anabant işaretinin ideal demodülasyonu / Band genişliği gereksinmesi / Çoğullama / TDM ve FDM’nin bant genişliği gereksinmeleri / Birleşik modülasyon / Uygulamada telgraf ve telefon / Endüstriyel ve mobil haberleşme / Kuvantlanmış sistemler ve PCM işaret kuvantlama gürültüsü / İşaret kodlama / Anabant PCM’nin deteksiyonu / Delta modülasyonu / PCM taşıyıcı sistemler / İleri PSK sistemler / Uygulamada PCM sistemler.
EHM 6234 KONUŞMA İŞARETININ İŞLENMESİ
İşaret işlemenin temel kavramları / Konuşma işaretinin yapısı ve özellikleri / Konuşma işaretinin kodlanması ve kullanılması / Konuşma işaretinin tanınması ve teknikleri / Konuşma işaretinin sentezi ve uygulamaları / Konuşma işaretinin gürültüsünün temizlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi.
EHM 6236 SAYISAL İŞARET İŞLEME VE UYGULAMALARI
İşaret işlemenin temel kavramları / Sayısal işaret işleyiciler / Sonlu kelime uzunluklu aritmetik, taşma ve yuvarlatma hataları, kuantalama hataları / Sabit ve kayan noktalı DSP / DSP mimarileri / DSP aileleri / Uygulamalar.
EHM 6239 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ II
Bir mikrodalga lineer iki-kapılı karekterizasyon parametreleri ve dönüşüm formülleri / Aktiflik, pasiflik ve resiprosite tanımları ve iki kapılı parametreleri iç-ilişkileri / Saçılma parametreleri ; kayıpsız bir iki-kapılının saçılma matrisinin kanonik formu / Bir mikrodalga transistorunun bir lineer iki-kapılı ile temsil edilmesi / Bir mikrodalga transistorun çalışma domeni: konfigürasyon tipi (CT); kutuplama koşulları VDS, IDS; çalışma frekansı f / Transistorun lineer çalıştırılması: eşdeğer devreleri ve optimizasyonu fiziksel eşdeğer devresi yapay sinir ağı modeli çalışılmış örnekler / Geniş bandlı empedans uydurma problemi: reel frekans tekniği / Kapı yada transfer tipi devre fonksiyonları kullanılarak uydurma devre tasarımları / Dağılmış, ya da toplu parametreli uydurma devreleri çalışılmış örnekler.
EHM 6240 LİNEER MİKRODALGA DEVRELERİ I
Bir mikrodalga transistorunun performans ölçü fonksiyonları : Gürültü faktörü F(w) transdüser güç kazancı GT(w) / giriş VSWR Vi(w); çıkış VSWR Vo(w) / performans ölçü fonksiyonlarının kaynak (ZS yada GS) ve yük (ZL ya da GL) sonlandırmalarına bağımlılıkları / kaynak düzleminde F=st , GT= st ve Vi=st daireleri / ZL kontrol parametresi ile kaynak düzleminde Vi(GT) dairesinin pozisyonunun gürültü dairesine göre kontrolu ve Giriş (Zin yada Gin) düzlemindeki izdüşümleri / T1 ve T2 Daireleri / (F, Vi, GT) uyumlu üçlüleri için mümkün çözüm bölgeleri / Transistorun kararlılığı / Kararlılık daireleri / Koşulsuz kararlı çalışma bölgesi / Giriş düzleminde Vi ile sınırlandırılmış kazanç daireleri / Tasarım konfigürasyonu / (F, Vi, GT) uyumlu üçlüleri ve ZS(GS) ve ZL(GL) sonlandırmalarının tayini / Bir mikrodalga transistorunun performans karakteristikleri ve dar, orta ve geniş bandlı kuvvetlendirici tasarımında kullanılması / Çalışma bandı boyunca F(w), Vi(w), GT(w) fonksiyonlarını gerçekleştirmiş devreler / Geri besleme uygulamaları / Seri, paralel konfigurasyonları; Endüktif ve kapasitif geri besleme uygulama durumunda, transistorun çalışma domeninde performans karakteristikleri / Düşük gürültülü, girişi uydurulmuş geri-beslemeli mikrodalga kuvvetlendiricisi tasarımları.
EHM 6241 HÜCRESEL SİNİR AĞLARI VE GÖRÜNTÜ İŞLEMEDEKİ UYGULAMALARI
HSA’nın tanımı ve matematiksel modeli, fiziksel yapı/HSA’nın Simülasyonu: HSA diferansiyel denklemlerinin fark denklemleriyle çözümü ve koşulları/Tarama yöntemiyle HSA’nin simülasyonu/HSA şablon çeşitleri ve uygulamaları/HSA da kararlılık ve kaos:Kararlılık tanımı ve kriterlerleri, kaos ve tanımı,  kararlı ve kaotik HSA’dan örnekler ve uygulamadaki önemleri/Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve HSA:HSA’nın hücresel yapısının kısmi türevli diferansiyel denklemlerin simulasyonuna uygunluğu/Tepki-yayinim denklemi, Uzaysal-Zamansallık kavramı ve bu özelliğe sahip devreler, HSA’nın Devinimsel Analiz ve Sezinime Uygulanması, Gecikmeli HSA /Lineer HSA ve 2-Boyutlu Filtreler:Alçak ve yüksek geçiren 2-boyutlu HSA filtreleri, band geçiren 1- ve 2-boyutlu HSA filtreleri: HSA Gabor-Türü Filtreler,HSA Gabor Türü Filtrelerin Uygıulamaları:El yazısı ve parmak izi tanimalarına uygulaması/HSA Modelleri ve Görsel  Sistemler:HSA nin retina modellemesi ve dijital kamera uygulamaları, Görsel Yolda HSA modellleri ve “Biyonik Göz”.
EHM 6242 DİJİTAL FİLTRELER
Zamansal ve uzaysal işaretlerin süzülmesinde komşuluk kavramı/ Frekansda seçicilik kavramı/Analog ve sayısal süzgeçler arasındaki ilişki /Diferansiyel denklemlerden fark denklemlerine geçiş, Çeşitli yaklaşıklık yöntemleri ve değişik açılardan yorumlanmaları/FIR filtreler, Hareketli Ortalama ve Tarak Filtreleri, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/IIR filtreler, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/FIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi /IIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi/FIR ve IIR filtre uygulamaları, Adaptif filtereler.