Projeler

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN 
Proje Adı İş Birlikli Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemleri ve Hata Başarım Anal. 
Proje Süresi  01.09.2013-01.09.2016
Destekleyen Kurum  TUBİTAK 
 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA 
Proje Adı Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Teknolojilerinde Nyquist Kriteri Altında Örnekleme
Proje Süresi  14/06/2013 - 14/12/2015
Destekleyen Kurum  YTÜ BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA 
Proje Adı Yakalanma Olasılığı Düşük Radar İşaretlerinin Zaman Frekans İşaret İşleme ile Tespiti ve Parametrelerin Çıkarımı 
Proje Süresi  01.10.2013-01.10.2015
Destekleyen Kurum  TUBİTAK
 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA 
Proje Adı Zaman-Frekans Bölgesinde Sıkıştırıcılı Algılama ve Uygulamaları
Proje Süresi  21.10.2013-21.10.2015
Destekleyen Kurum  YTÜ BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Proje Adı Ortam Seslerinin TV Aracılığıyla Kullanıcıya Görsel Olarak Bildirilmesi
Proje Süresi  01/03/2014 - 01/09/2015
Destekleyen Kurum  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Arçelik AŞ. (SAN-TEZ projesi)
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN 
Proje Adı Otomotiv Radar Uygulamaları için Çoklu Lens Anten Tasarımı 
Proje Süresi  01.10.2013-01.04.2015
Destekleyen Kurum  TUBİTAK 
 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA 
Proje Adı Güç Hattı Haberleşmesi Sistemlerinde Vuru Gürültüsü  Baskılama
Proje Süresi  14/06/2013 - 14/12/2014
Destekleyen Kurum  YTÜ BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN 
Proje Adı Yapay Görme Sistemi Tasarımı ile Cam Montaj Prosesi Mastik Uygulama Süreç Kontrolü
Proje Süresi  01.03.2013-01.11.2014
Destekleyen Kurum  YTÜ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OYAK, Renault Otomobil Fab. A.Ş. 
 

 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

TAMAMLANAN PROJELER
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Hakan Paşa PARTAL
Proje Adı Yüksek Performanslı Mikrodalga Hareket Sensörü Geliştirilmesi 
Proje Süresi  01.10.2013-01.10.2014
Destekleyen Kurum  SANTEZ: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı&VİKO
 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK 
Proje Adı Üç Boyutlu Parabolik Yansıtıcı Anten Işıma Problemleri için Analitik Regülarizasyon Tekniğinin Geliştirilmesi 
Proje Süresi  01.07.2012-01.07.2014
Destekleyen Kurum  YTÜ-BAP
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN 
Proje Adı Sub-Milimetre Dalga Uygulamaları için Entegre Lens Anten Analizi Tasarımı ve Gerçeklenmesi 
Proje Süresi  05.09.2011-05.06.2014
Destekleyen Kurum  BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Burcu ERKMEN 
Proje Adı Genel Amaçlı Konik Kesit Fonksiyonlu Sinir Ağının ve Eğitim İşleminde Kullanılan Optimizasyon Algoritmalarının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi 
Proje Süresi  01.11.2012-01.05.2014
Destekleyen Kurum  BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK 
Proje Adı Gömülü ve Gizlenmiş Cisimlerin Görüntülenmesi için Aktif ve Pasif Radar Yönt.
Proje Süresi  01.04.2012-01.04.2014
Destekleyen Kurum  TUBİTAK- RFBR (Türkiye-Rusya İkili İlişkiler Projesi)
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ 
Proje Adı Çok Protokollü Etiket Anahtarlama (MPLS) Teknolojisinin Analizi ve Trafik Müh. Uygulamaları 
Proje Süresi  03.04.2013-03.04.2014
Destekleyen Kurum  YTÜ, BAPK
 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ
Proje Adı Yansıtıcı Dizi Anten Analizi ve Sentezi 
Proje Süresi  02.07.2012-01.02.2014
Destekleyen Kurum  BAP
 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK 
Proje Adı Yüzeyaltı Görüntüleme ve Güvenlik için Aktif ve Pasif Mikrodalga ve Milimetrik Dalga Sistemleri (AMISS)
Proje Süresi  01.01.2011-01.01.2014
Destekleyen Kurum  Avrupa Birliği 7.Çerçeve Marie Curie Programı IRSES Fonu 
 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Hakan Paşa PARTAL
Proje Adı Bina İçi GSM Tabanlı Konumlandırma
Proje Süresi  01.01.2012-01.12.2013
Destekleyen Kurum 

AVEA Labs. 

 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK 
Proje Adı Araca Monteli İleri Bakan Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) İçin Çok Geniş Bantlı Anten Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması 
Proje Süresi  01.04.2011-01.10.2013
Destekleyen Kurum 

TUBİTAK TARAL 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Hakan Paşa PARTAL 
Proje Adı İnovasyon İçin İş Birliği: Akıllı Şebekelerin Elektrik Güç Sistemlerindeki Aşırı Yüklenmelerinin Talep Tepkisi Yolu ile Giderilmesindeki Rolü
Proje Süresi  01.09.2012-01.09.2013
Destekleyen Kurum 

NSF (American Ulusal Bilim Kurumu)

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ 
Proje Adı Raylı Sistemlerin Kontrol Mekanizmasında Kullanılan Kablolu ve Kablosuz Haberleşme Teknolojilerinin Performans Analizi ve Uygulamaları 
Proje Süresi  03.04.2012-03.04.2013
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ 
Proje Adı Farklı Ortamlardaki Optik Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi 
Proje Süresi  03.04.2012-03.04.2013
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Burcu ERKMEN 
Proje Adı Yeni Teknolojiye Uygun Televizyonlar için Güç Kaynağı 
Proje Süresi  01.06.2012-01.04.2013
Destekleyen Kurum 

Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi 

 
Proje Yürütücüsü  Doç. Dr. Lütfiye Durak ATA 
Proje Adı Yüksek Çözünürlüklü Zaman Frekans Dağılımlarının Geliştirilmesi ve Yayılı İzge Haberleşmesi Uygulamaları ile Zaman Frekans Dağılımlarında Benzeşmeme ve Erişim 
Proje Süresi  01.06.2006-15.01.2013
Destekleyen Kurum 

TUBİTAK 

 
Proje Yürütücüsü  Arş. Gör. Dr. Fikret TOKAN 
Proje Adı Bağlantılı Anten Dizilerinin Geniş Bant Uygulamaları için Analizi ve Tasarımı 
Proje Süresi  01.05.2011-01.11.2012
Destekleyen Kurum 

BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ 
Proje Adı Pasif Optik Ağlarının Analizi ve Uygulamaları 
Proje Süresi  03.04.2011-03.04.2012
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ 
Proje Adı Optik Doğrultu Kuplörlerinin Performans Analizi ve Optik Haberleşme Sistemlerindeki Uygulamaları 
Proje Süresi  03.04.2011-03.04.2012
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç.Dr. Lale ÖZYILMAZ
Proje Adı Merkezi Bilgisayar Kontrollü Otonom Keşif Robotları ile Konum Belirleme ve Haritalama
Proje Süresi  01.01.2007-01.01.2010
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ 
Proje Adı Mikrodalga Uygulamalarında Destek Vektör Makineleri 
Proje Süresi  01.07.2007-01.01.2010
Destekleyen Kurum 

TUBİTAK 

 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK 
Proje Adı Uzun Ufuk HF Radar Kavram Gösterimi 
Proje Süresi  01.01.2006-01.01.2008
Destekleyen Kurum 

TUBİTAK TARAL 

 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ 
Proje Adı Yapay Sinir Ağı ile Mikrodalga Devre Tasarımı 
Proje Süresi  001.01.2000-01.01.2002
Destekleyen Kurum 

BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN 
Proje Adı Gezgin Robot 
Proje Süresi  01.09.1999-01.09.2001
Destekleyen Kurum 

YTÜ, BAPK 

 
Proje Yürütücüsü  Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ 
Proje Adı Bir Mikrodalga Tranzistorunun Yapay Nöron Ağı ile Simülasyonu ve Modellenmesi 
Proje Süresi  01.01.1996-01.01.1998
Destekleyen Kurum 

BAPK