Lisans

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl örgün öğretim olmak üzere toplam 5 yıllık süreden oluşur. 4 yıllık öğretim süresi ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyıla bölünmüştür. 4. yarıyılını tamamlamak koşuluyla tüm öğrencilerin yaz dönemlerinde 30 günlük genel, 30 günlük de mesleki staj yapmaları zorunludur. Program çerçevesinde mezuniyete hak kazanan tüm öğrencilere Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde Lisans Derecesi verilir.

 

Programa 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı ve öncesinde ÖSYS SAY-2 puanına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci kabul edilmiştir. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren ise LYS sonuçlarına göre MF-4 puanı ile öğrenci kabul edilmektedir.

 

Programımıza kayıt yaptıran öğrencilerin tavan puanları ve yüzdelik dilimleri incelendiğinde, son yıllarda kontenjanımızın artmasına rağmen programımızın tercih edilirliğinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bölümümüz son dört yıl içerisinde Türkiye çapında kendi alanında en çok tercih edilen bölümdür.

 

Programımıza Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçişler, Dikey Geçiş ve Çift Anadal geçişleri ile öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişlerde yıllık kontenjanlar üniversitenin önerisi ve YÖK’ün onayıyla belirlenir. Programımızda yan dal uygulaması bulunmamaktadır.

 

Dış paydaşlarımızdan Alcatel-Lucent, Nortel Netaş ve Bircom firmaları, kariyer gelişimi programları çerçevesinde Bölümümüz mekan ve altyapılarını kullanarak öğrencilerimize yönelik mesleki eğitim sertifika programları düzenlemektedir.

 

Kariyer planlaması için her yıl üniversite genelinde de öğrenci kulüpleri aracılığı ile firma temsilcileriyle Kariyer Günleri düzenlenmektedir. Ayrıca "Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz." sloganı ile 2006 yılında başlayan ve YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü tarafından her yıl düzenlenen İLTEK Günleri, zamanla Telekomünikasyon ve Bilişim alanlarında üniversite öğrencileri arasında "iletişim"in canlanmasını sağlayan vazgeçilmez bir etkinlik halini almıştır. Her geçen yıl katılımcı kitlesiyle profesyonelleşen bir yapıya sahip olan İLTEK Günleri, Türkiye'de sanayi-üniversite ortaklığında hem yeni projelerin yapılmasına hem de kariyer imkânlarının elde edilmesine ortam yaratmıştır. Aynı sloganla yine YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 8 yıldır düzenlenen RLC Günleri'nde de, Elektrik-Elektronik sektörünün öncü firmaları üniversitemizde ağırlanmakta, organizasyon boyunca çeşitli seminerler ve paneller ile sektörü mercek altına almaktadır. Öğrencilerin, sektörle ilgili kafalarındaki sorulara cevap bulmalarına yardımcı olmak ve üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyonda, sektör çalışanları ile üniversite öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirilmektedir.

 

Öğrencilerimizin başarı değerlendirmesi Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca her ders için en az iki yıl içi ve bir yılsonu sınavı yapılması zorunludur. Ayrıca, dersin içeriği ve öğretim üyesine bağlı olarak ödev, proje, seminer, araştırma raporu gibi ek yükümlülükler de getirilebilir. Bu ek yükümlülüklerin ne şekilde notlandırılacağı dönem başında ilan edilmek ve ders öneri formunda belirtilmek şartıyla dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yılsonu başarı notu, yıl içi ortalama notunun %60’ı ve yılsonu notunun %40’ı toplanarak elde edilir. Yılsonu başarı notları Bağıl Değerlendirme yöntemiyle en başarılı öğrenciye A(4.0), en başarısız öğrenciye F(0.0)  notu denk düşecek şekilde değerlendirilir. %70 devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere F0(-1.0) notu verilir.

 

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin 144 kredilik ders yükünü (3 Kredi Zorunlu Temel Kültür, 3 Kredi Seçimlik Mühendislik Dersi, 1 adet kredisiz Serbest Seçimlik ders, 3 Kredi Üniversite Seçimlik Dersi, 111 Kredi zorunlu dersler ve 24 kredilik Seçimlik Grup Dersi) doldurup doldurmadığı Öğrenci Otomasyon Sistemi aracılığıyla kontrol edilir. Ders yükünü dolduran öğrencilerin Bitirme Tezi/Projesi notları kontrol edilir. Bitirme Tezi’nden geçer not alan öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları (AGNO) kontrol edilir. Öğrencilerimizin diploma almaya hak kazanmaları için AGNO’larının 4 üzerinden 2.0 olması zorunludur. Öğrencilerimiz, 6. yarıyılın sonunda Elektronik ve Devreler veya Telekomünikasyon Dallarından birini seçerek kariyer planlarına en uygun düşen ders havuzundan ders alma hakkına sahiptir. Bitirme Tezi/Projesini seçtikleri daldan almak zorundadırlar. Her öğrencinin diğer daldan en fazla iki ders alma hakkı vardır. Bu nedenle diğer tüm şartları sağlayan öğrencilerimizin kendi dallarından en az altı seçimlik grup dersini başarmış olup olmadıkları kontrol edilir. Bu şartı sağlayan öğrencilerimiz 30 günlük genel ve 30 günlük mesleki stajlarını da tamamlamışlar ise mezuniyete hak kazanmış sayılırlar. Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (http://ogi.yildiz.edu.tr) tarafından yürütülür.