Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, ülkemizde tercih edilen ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş ve Ar-Ge proje kültürüne sahip mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve ayrıca bu alanlarda, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak

 

Misyonumuz

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümü olmak.