Tarihçe

 

Üniversitemiz 1911 yılında "Kondüktör Mektebi" adıyla ve Paris'teki "Ecol de Conductor"'ün müfredat programlarını esas alarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak öğretime başlamıştır. Okul 1925 yılında "Nafia Fen Mektebi" adını aldı. 1937 yılında yeniden teşkilatlandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek "Teknik Okul" olarak öğretimini sürdürdü. Başlangıçta sadece İnşaat ve Makine Bölümleri olan okulda 1942-1943 öğretim yılından itibaren Elektrik ve Mimarlık bölümleri de açıldı. 1943 yılında 4 yıllık yüksek dereceli bir öğretim kurumu haline getirildi.

 

3 Haziran 1969'da Teknik Okul, "İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" olarak yeniden teşkilatlandırıldı, öğretim ve araştırma kurumu niteliklerine sahip bir kimliğe kavuştu. 20 Temmuz 1982'de İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi birleştirilerek YILDIZ ÜNİVERSİTESİ olarak teşkilatlandırıldı. 11 Temmuz 1992'de Kocaeli Mühendislik Fakültesi ve Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Yıldız Üniversitesi bünyesinden ayrılarak üniversitenin adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ olarak değiştirildi.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından bu yana öğretimini sürdürmektedir. Başlangıçta Yıldız Yerleşkesinde bulunan bölümümüz 1984 yılında Ayazağa Yerleşkesi'ne taşınmıştır. 1998 yılında yeniden Yıldız Yerleşkesine taşınan Bölümümüz için Üniversitemizin yeni yerleşkesi olan Davutpaşa'da bir bina yapılmış olup, Ağustos 2011'de bu binaya taşınılmıştır.

 

Sürekli gelişen fiziksel altyapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile her yıl ÖSYM üzerinden 110 öğrenciye yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır. Halen yaklaşık 670 lisans öğrencisi ile eğitim vermektedir. Eğitim programı Türkçe olup, 2010-2011 eğitim- öğretim yılından başlayarak YÖK tarafından konan esaslar uyarınca %30 İngilizce destekli olarak sürdürülmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlara 2005 yılına kadar mezunlarına "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" diploması verilmiş, 2005-2006 öğretim yılından itibaren Üniversitelerarası Kurul'un önerisi ve YÖK kararı uyarınca "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Öğretimini tamamlamıştır'' ibaresiyle diploma verilmeye başlanmıştır. 2003 yılında, üniversite çapında yapılan Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi (EKSİP) çalışmaları çerçevesinde öğretim planı güncellenerek USIS 2003 öğretim planı uygulanmaya başlanmıştır. USIS 2003 planındaki öğrenciler 2007 yılından itibaren mezun olmaya başlamışlardır. Bu nedenle, son iki yıldır mevcut öğretim planının program amaç ve çıktılarına uygunluğu konusunda incelemeler yapılmış ve bazı değişiklikler yapılarak yeni bir öğretim planı (USIS 2010) Üniversite Senato'sunca onaylanarak 2010 öğretim yılında bölümümüzü kazanan öğrencilere uygulanmaya başlanmıştır.