Amaçlar

Amaçlar (Hedefler)

 

  • Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında kullanabilen, 

 

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini saptayabilen ve tanımlayabilen, alanında ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulabilen, modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen,

 

  • Çok disiplinli konularda proje çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen,

 

  • Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyabilen, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın insanlar yetiştirmek.