YTÜ Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi hakkındaTüm Duyurular
11
EKİM

Sevgili Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerimiz,

YTÜ Senatosu 27.10.2005-18 gün ve sayılı kararı eki YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi'ne göre, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Temsilcisi Seçimi yapılacaktır. Seçim takvimi ve Yönergeyi ekte bulabilirsiniz. 
Aday olmak isteyen Lisans ve Lisansüstü öğrencileri yönergedeki Madde 6 "Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler" de belirtilen şartları sağlaması durumunda,  15 Ekim-18 Ekim 2018 tarihleri arasında EHM Bölümüne dilekçe ile başvurabilirler.

EHM Bölüm Başkanlığı

 

Ogrenci Temsilcilik Secimi Takvimi

 

YTÜ_Öğrenci_Konseyi_Yönergesi