Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Dersleri hk.Tüm Duyurular
14
EYL

Sevgili Öğrenciler,

 

EHM4200 Tasarım Projesi ve EHM9000 Bitirme Çalışması dersleri içinyeni uygulama esasları aşağıda verilmiştir.

 

Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Uygulama Esasları

 

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz dönemi için belirlenen konular ve bu konulara göre seçilmesi gereken gruplar aşağıda verilmiştir.

 

Konu 1: Araç Plakası Tanıyan Hız Radarı   (Bu konu seçecek olan öğrenciler Gr:1 veya Gr:5'ten derslerini seçeceklerdir.)

Konu 2: Robotik Keşif ve Kurtarma Sistemi (Bu konu seçecek olan öğrenciler Gr:2 veya Gr:6'dan derslerini seçeceklerdir.)

Konu 3: Geniş Alanlar İçin Yangın Erken Uyarı Sistemi  (Bu konu seçecek olan öğrenciler Gr:3 veya Gr:7'den derslerini seçeceklerdir.)

Konu 4: İç Mekan Kontrolü İçin Otonom Araç Tasarımı (Bu konu seçecek olan öğrenciler Gr:4 veya Gr:8'den derslerini seçeceklerdir.)

 

Ders seçimi ile ilgili bilgilere EHM Ders Kayıtları duyurusndan ulaşabilirsiniz.

 

EHM Bölüm Başkanlığı