Tasarım Projesi Sonuç Raporu ve Bitirme Çalışması Kitapçığı HakkındaTüm Duyurular
02
ARA

Sevgili öğrenciler,

 

Aşağıda yer alan ve daha önce de duyurusu yapılmış olan açıklamalara göre Tasarım Projesi / Bitirme Çalışması dersleri için gerekli işlemleri yapmanız önemlidir.

 

1.      Eğitim döneminin 14. haftasının ilk iş gününe (16 Aralık 2019 Pazartesi) kadar YTÜ EHM Tasarım Projesi Sonuç Raporu / YTÜ EHM Bitirme Çalışması Kitapçığı şablona uygun hazırlanarak danışmana e-posta ile veya elden iletilir. Aynı hafta (14. hafta) Çarşamba gününe (18 Aralık 2019) kadar öğrenciler danışmanlarından geri bildirimleri alırlar.

 

2.      Eğitim döneminin 14. haftasının son iş günü (20 Aralık 2019 Cuma) YTÜ EHM Tasarım Projesi Sonuç Raporu / YTÜ EHM Bitirme Çalışması Kitapçığı, FR-1489 YTÜ EHM Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Teslim Formu ile birlikte 1 kopya olarak format onayı için EHM Bölümü Bitirme Çalışması Komisyonuna sunulur.

 

3.     Eğitim döneminin final haftasının ilk günü (23 Aralık 2019) danışmanın geri bildirimleri dikkate alınarak 1 kopya hazırlanmış olan YTÜ EHM Tasarım Projesi Sonuç Raporu/ YTÜ EHM Bitirme Çalışması Kitapçığı, FR-1489 YTÜ EHM Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Teslim Formu ile birlikte içerik olarak danışmanın onayına sunulur. Onay alan çalışmalar jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarakçalışmanın Word ve PDF formatını içeren CD ile birlikte EHM Bölümü Bitirme Çalışması Komisyonuna teslim edilir.  CD üzerine Konu numarası ve Takım numarası yazılmalıdır. Bideb projeleri için de "Bideb-Danışman Adı" yazılmalıdır.