Mazeret SınavlarıTüm Duyurular
31
MAY

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Hakkında

 

Sevgili Öğrenciler,

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi mazeret sınavı programını indirmek için tıklayınız.

 

EHM Bölüm Başkanlığı

 

Not;

YTÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre,

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

  (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile değiştirildi)

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.