Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin DikkatineTüm Duyurular
06
MART

Sevgili Öğrenciler,

 

Mühendislik Tamamlama programı esaslarında yapılan değişiklik neticesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Mühendislik Tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerin "YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları" çerçevesinde değerlendirilmek üzere daha önce öğrenim gördükleri programda başarılı oldukları dersleri saydırma talepleri için aşağıda belirtilen evraklarla 12/03/2018 tarihi saat:16:00'ya kadar bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra sonra yapılan başvurular yasal süre göz önüne alınarak kabul edilmeyecektir.

 

EHM Bölüm  Başkanlığı

 

Başvuru Evrakları

1- Dilekçe

2- Onaylı Transkritp 

1- Onaylı Ders İçerikleri