Lisans Bitirme Tez Kitaplarının Teslimi ve Lisans Tez Savunmalarının Yapılması HakkındaTüm Duyurular
26
ARA

Lisans Bitirme Çalışması (Lisans Tezi) Kitapları, Bölüm'ün web sayfasında bulunan "Bitirme Çalışması" kısmında bulunan "Bitirme Çalışması Şablonu" kullanılarak hazırlanacak ve 02/01/2018 Salı günü saat 16:30'a kadar Bölüm sekreterliğine FR-1126 kodlu bitirme çalışması teslim formu ile birlikte teslim edilecektir. Bölüm sekreterliğine sadece TEZ KİTABI teslim edilecektir. 
 
08/01/2018 Tarihinde poster sunumları Bölüm'ün zemin katında bulunan boşluk alanda gerçekleştirilecektir.  Yine Bölüm web sayfasında bulunan poster örneği referans olarak kullanılabilir.
 
09/01/2018 Tarihinde de ilan edilecek olan tez savunması tarihlerine göre, belirlenen jüri üyeleri önünde tez savunmaları sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sunumlar bilgisayar ortamında sunulacak şekilde hazırlanmalıdır ve 10 dakikayı geçmemelidir.