Lisansüstü Seminer Dersi HakkındaTüm Duyurular
07
EKİM

Seminer dersine kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin, belirledikleri bir konuda bir yarıyıl boyunca araştırma yaparak ilgili konuda bir seminer verebilecek düzeye gelmesi beklenmektedir. Ayrıca belirlenen seminer konusu için bir rapor yazılması gerekmektedir.

 

Seminerler ilgili yarıyılda ilan edilecek olan tarihlerde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü dersliklerinde gerçekleştirilecektir. Seminer Günlerine tüm Elektrik-Elektronik Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları davetli olacaklardır. Seminer dersi öğrencilerinden belirlenen gün içinde sunum yapacak olanların, gün boyunca yapılacak olan tüm seminer sunumlarına katılmaları gerekmektedir.

 

Seminer dersi ile ilgili olarak yarıyıl boyunca teslim etmeniz gerekenler ve teslim tarihleri aşağıdaki takvimde verilmiştir.

 

 Tablo 1. Seminer Dersi Takvimi

Seminer konusunun e-posta ile gönderilmesi

Son Tarih: 27/10/2017 Cuma

Seminer konularının ilanı

03/11/2017 Cuma

Seminer konusuna ilişkin raporun e-posta ile teslimi

Son Tarih: 01/12/2017 Cuma

Seminer sunum saatlerinin ilanı

08/12/2017 Cuma

Seminer konusunun sunumu ve rapor çıktılarının teslimi

15/12/2017 Cuma Saat 09:30 

22/12/2017 Cuma Saat 09:30   

29/12/2017 Cuma Saat 09:30    

 

 Seminer Konusunun Belirlenmesi: Lisansüstü tez danışmanı ile kararlaştırılan veya çalışılması düşünülen tez konusuna yönelik olan bir konu, seminer konusu olarak seçilmelidir. Belirlenen seminer konusu, ayten@yildiz.edu.tr e-posta adresine 27/10/2017 Cuma gününe kadar gönderilmelidir.

 

Raporun Yazımı:  Raporun yazımı için IEEE makale formatı kullanılmalıdır ve rapor 5 sayfayı geçmemelidir. Rapor Türkçe hazırlanacaktır. Belirlenen tarihte rapor teslimi yapmayan öğrenciler dersten başarısız sayılacak ve sunum yapamayacaklardır.