Doktora Yeterlik Sınavları Hk.Tüm Duyurular
08
EKİM

2019-2020 Güz Dönemi doktora yeterlik yazılı sınavlarının takvimi ve süreci aşağıda verilmiştir. 
 

Yazılı Sınavı 1. Aşama Tarihi: 14/10/2019 Pazartesi, Saat 14:00-16:00

Yazılı Sınavı 1. Aşama Sınav Salonu: EHM-B153

 

 Yazılı Sınavı 2. Aşama Tarihi: 21/10/2019 Pazartesi, Saat 14:00-16:00

Yazılı Sınavı 2. Aşama Sınav Salonu: EHM-B153

 

Doktora Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları

Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölümden oluşur. Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50'dir. Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

I. Bölüm: Yazılı Sınav: Yazılı Sınav 2 aşamadan oluşur.

Yazılı Sınavı 1. Aşama:

Yazılı sınavda, aşağıda belirtilen konulardan 20 adet soru sorulacaktır. Öğrencinin seçeceği en fazla 5 soruyu cevaplaması beklenmektedir. Cevaplanan her soru eşdeğer puanlı olarak değerlendirilecektir.

Elektronik Programı Konuları

 

- Zaman ve Frekans Domeninde Devre Analizi (Geçici ve Sürekli Olaylar, Fazörler, Sinüzoidal sürekli hal, Laplace dönüşümleri)

- Devre Teoremleri (Thévenin, Norton, Süperpozisyon, Maksimum Güç, Resiprosite)

- 2-kapılı devreler ve devre parametreleri (Açık-devre, Kısa-Devre, Hibrit, Ters hibrit, Transmisyon)

- Lineer İşlemsel Kuvvetlendiricili Devreler

- Temel Kombinezonsal ve ArdışılLojik Devrelerin Analizi ve Sentezi (Lojik kapılar, Flip-Flop'lar, Yazmaçlar, Sayıcılar)

- Temel Elektronik devre elemanlarının Tanım Bağıntıları (Diyot, Bipolar Jonksiyonlu Transistör)

- Temel Elektronik Devre Çözümleri (BJT Kuvvetlendirici, Orta Frekans Analizi)

- Diyotun Yariiletken modeli

- Bipolar Transistörün DC Kutuplanması ve Küçük İşaret Eşdeğer Modeli

- BJT’li Kuvvetlendiricilerin Orta Frekans Analizi

- MOSFET DC Çalısması ve Küçük İşaret Eşdeğer Modeli

- MOSFETli Kuvvetlendiricilerin Orta Frekans Analizi

- Giriş Direnci, Çıkış Direnci, Band Genişliği, Gürültü ve Duyarlılık Kavramları 

Haberleşme Programı Konuları

 

- Olasılık Yoğunluk ve Dağılım Fonksiyonları

- Sürekli ve Ayrık Zamanlı işaretler, Sistemler ve Özellikleri

- Lineer Zamanla Değişmeyen Sistemler

- Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemlerde Konvolüsyon

- Fark Denklemleri

- Sürekli ve Ayrık Zamanlı İşaretlerin Fourier Analizi,

- Fourier Serisi Açılımı,

- Fourier Dönüşümü

- Gauss Yasası

- Ampere Yasası

- Coulomb Yasası

- Biot-Savart Yasası

- Faraday Yasası

- Elektromanyetik Dalga Denkleminin Çıkarılması ve Özellikleri

- Düzlem Dalga yansıması ve Özellikleri

  Yazılı Sınavı 2. Aşama

Bu aşamada, Yazılı sınavı 1. aşamadan başarılı olan öğrencilerin lisansüstünde aldıkları derslerden 2'şer adet soru sorulacaktır. Öğrencinin ilgili programda sorumlu olduğu derslerden seçeceği en fazla 5 soruyu cevaplaması beklenmektedir.

II. Bölüm: Sözlü Sınav: Sözlü sınav öğrencinin danışmanının önerdiği jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilir.