Bitirme Çalışması ve Tasarım Projesi Final Sunum Programı Hk.Tüm Duyurular
09
OCAK

Güz dönemi "Bitirme Çalışması" ve "Tasarım Projesi" derslerinin final sunumları 10.01.2019 Perşembe günü saat 9:00-16:30 arasında belirtilen sınıflarda yapılacaktır. Sunum programı ekte verilmiştir. Sunum saatinde gelmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır.
 
 
Sunumlar için 30 dakika süre belirlenmiştir. Bu sürenin 20 dakikası sunum ve sorular, 10 dakikası da devre gösterimi olacak şekilde belirlenmiştir. 
 
 
Power point veya benzeri bir programda bir sunum hazırlanmalıdır. Slayt sayısı 15-20 arasında olmalıdır. Sunum organizasyonu takımın sorumluluğundadır. Bir sunum lideri seçilebilir ve tüm takım üyeleri sunumun bir kısmında sunum yapacak şekilde bir düzenleme yapmak zorundadırlar. Takım olarak sunum puanı jüri üyeleri tarafından verilecektir. Sunum sonunda jüri üyeleri takımdaki her öğrenciye soru soracaklardır. Sunum ve soru kısmının sonunda devre gösterimi yapılacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
EHM Bölüm Başkanlığı