2018-2019 Bahar Dönemi EHM Ders Kayıt Esasları. !!! MUTLAKA OKUYUNUZ!!!Tüm Duyurular
03
ŞUB

Sevgili Öğrenciler,

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ders kayıtlarında dikkat edilecek hususlar ekteki dosyada verilmiştir. 

 

DERS KAYIT TAKVİMİ ve KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

Katkı Payı -  Öğrenim Ücreti Ödeme              : 28 Ocak - 06 Şubat 2019

Ders Kaydı                                           03-06 Şubat 2019

Bağımsız Ders Kaydı                                        : 07 Şubat 2019 (ayrıntılı bilgi aşağıda yer alan randevu takviminde yer verilmiştir.)

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi  : 08 Şubat 2019 saat:12:00’a kadar (ayrıntılı bilgi ilerleyen sayfalarda verilmiştir)

Kapatılan Dersin Yerine Yeni Ders Seçimi    : 08 Şubat 2019 saat 14:00’dan itibaren (ayrıntılı bilgi ilerleyen sayfalarda verilmiştir)

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı             : 11 Şubat 2019

 

Ekle-Sil dilekçe kabulü 11-13 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerin dışında kesinlikle dilekçe kabul edilmeyecektir.  Ders kayıt döneminde hastalık/ölüm gibi mazeretler durumunda bunu gösteren geçerli bir belgeyi dilekçesine ekleyerek vermesi gerekmektedir. Yurtdışında olmak/internet erişiminin olmaması gibi mazeretler geçerli değildir.

 

 

Ders kayıtları, aşağıda belirtilen tüm randevu günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır. Ders Kayıt günleri boyunca "YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları" gereğince bölüm/program web sitelerinde ders kayıt görevlilerinin (Eğitimden sorumlu bölüm başkan yardımcısı ve bir araştırma görevlisi) e-posta adreslerinin yayınlaması gereklidir.

 Randevu Günü ve Saati             Sınıf/Yarıyıl                                                            

03 Şubat 2019                               4. sınıf öğrencileri

04 Şubat 2019                               3. sınıf öğrencileri

05 Şubat 2019                               2. sınıf öğrencileri

06 Şubat 2019                               1. sınıf öğrencileri

07 Şubat 2019                             Bağımsız Ders Kaydı (Bu tarihte tüm grup kriterleri kaldırılacak (I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretimden ders alması hariç)  ve tüm öğrenciler ders seçimi yapabileceklerdir.

 

Not:

1.      “EHM9000 Bitirme Çalışması” dersi tek grup olarak açılacaktır. Öğrencilerin tez danışmanı ataması bölüm başkanlığı tarafından yapılacaktır. Tez danışmanı ataması 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı güz dönemi “EHM4200 Tasarım Projesi” dersinde belirlenen danışmanlar olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

2.      Güz döneminden önceki dönemlerde “Tasarım Projesi” dersini almış ve başarılı olmuş olan öğrenciler (2018-2019 Güz döneminde “Tasarım Projesi” dersini almamış ve bitirme çalışması konusu belirlenmemiş olan öğrenciler), “Bitirme Çalışması” dersini bahar döneminde USIS’de belirlenen tek gruptan alacaklardır. Dönemin ilk haftası  “Bitirme Çalışması Kayıt Formunu” doldurarak bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir. Bitirme Çalışması dersi konu seçimi için bölüm web sayfasındaki bitirme çalışması sekmesinde bulunan bilgiler incelenmelidir ve burada ilan edilen konulardan bir tanesi seçilmelidir (http://www.ehm.yildiz.edu.tr/ehm/4/Bitirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/163). Danışman ataması konu seçimine bağlı olarak bölüm başkanlığı tarafından yapılacaktır.

3.       “EHM4200 Tasarım Projesi” dersini daha önce almamış olan veya alıp başarısız olmuş olan öğrenciler, önkoşul nedeniyle “EHM9000 Bitirme Çalışması” dersini alamazlar (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde yeni eğitim planına intibak işlemleri nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere bu iki ders Fakülte Yönetim Kararı ile alınabilmiştir. Bahar döneminde sadece güz döneminde ERASMUS nedeniyle yurt dışında olan ve bu imkandan faydalanamayan öğrenciler için dilekçe ile bu iki ders birlikte alınabilecektir). Güz döneminde de ilan edildiği gibi “EHM4200 Tasarım Projesi” dersi bahar döneminde açılmayacaktır.  

 

4.      Sosyal seçimlik ders grupları Bologna-2018 sayfasında ve USİS sisteminde farklı isimler ile bulunmaktadır. Grup karşılıkları aşağıda listelenmiştir.

 Bologna 2018

  USİS 

Sosyal Seçmeli 1    

Sosyal seçmeli 1-1

Sosyal Seçmeli 2  

Sosyal seçmeli 2-1

Sosyal Seçmeli 3

Sosyal seçmeli 1-2

Sosyal Seçmeli 4  

Sosyal seçmeli 3-1

Sosyal Seçmeli 5  

Sosyal seçmeli 3-2

USİS'de bulunan Sosyal seçmeli 1-1 ve 1-2 dersleri İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından açılmaktadır.

USİS'de bulunan Sosyal seçmeli 2-1 dersi Modern Diller Bölümü tarafından açılmaktadır.

 USİS'de bulunan Sosyal seçmeli 3-1 ve 3-2 dersleri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme bölümleri tarafından açılmaktadır.

 

 

Gruplarda olan derslerde bu dönem açılanların hepsi Bölümümüze de tanımlanmıştır. USİS sisteminden ilgili dersin kodu girilerek seçim yapılabilir.

 

EHM Bölüm Başkanlığı