2017 Güz Yy. Mezuniyet Sınavı Başvuruları Hk.Tüm Duyurular
22
OCAK

Sevgili Öğrenciler,

 

 

 

Mezuniyet sınavına girilecek bir dersten, en son aldıkları dönemde F0 notu alarak başarısız (devamsız) olan öğrenciler, önceki dönemlerde aynı dersten FF veya FD, DD notlarını almış olmaları durumunda mezuniyet sınavına girebileceklerdir. En son alınan F0 notu Mezuniyet sınavına giriş için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

 

15-23 Ocak 2018

 

 

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler)derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi

25 Ocak 2018

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders saydırma işlemi yapılmamış fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik derslerin silinmesi

25 Ocak 2018

Başvuru (Açıklamalar için bkz. Ek-1)

 

Bölüm Başkanlıklarınca sınav programlarının hazırlanması (Sınav programlarının hazırlanmasında servis dersleri ile çakışma olmaması için servis dersi veren bölümlerle görüşülmelidir.)

26 Ocak 2018

Sınav tarihleri ve sınav programlarının bölüm panolarında ve web sayfalarında ilan edilmesi

29-30 Ocak 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınavları nın yapılması 

29-31 Ocak 2018

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi

 

 

DİKKAT: Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize.

 

 

Mezuniyet Sınav Esasları ve Sınav Takvimi

 

Mezuniyet Sınavı Ders Silme Dilekçesi