2017 Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavı Başvuruları Hk.Tüm Duyurular
21
HAZ

Sevgili Öğrenciler,

 

 

 

 

Mezuniyet sınavına girilecek bir dersten, en son aldıkları dönemde F0 notu alarak başarısız (devamsız) olan öğrenciler, önceki dönemlerde aynı dersten FF veya FD, DD notlarını almış olmaları durumunda mezuniyet sınavına girebileceklerdir. En son alınan F0 notu Mezuniyet sınavına giriş için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

 

 

 

26-27 Haziran  2018

 

Bu tarihlerin belirlenmesinde bütünleme notlarının sisteme girilmesi işleminin tamamlanması dikkate alınmıştır.

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler)derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi

28 Haziran 2018

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders saydırma işlemi yapılmamış fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik derslerin silinmesi

 

28 Haziran 2018

Başvuru (Açıklamalar için bkz. Ek-1)

 

 

Bölüm Başkanlıklarınca sınav programlarının hazırlanması.

 

29 Haziran 2018

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca Mezuniyet Sınav Takviminin bölüm panolarında ve web sayfalarında ilan edilmesi 

 

02-03 Temmuz 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Y.Y. Mezuniyet Sınavları'nın yapılması 

 

02-04 Temmuz 2018

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Y.Y. Mezuniyet Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

 

 

 

DİKKAT:

  • Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize.

 

Mezuniyet Sınavı Esasları ve Sınav Takvimi