2016 Bahar Yarıyılı 1. Vize Mazeretleri Kabul Edilen Öğrenci Listeleri Hk.Tüm Duyurular
25
MAY

Sevgili Öğrenciler
 
 
2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1. vize / Servis Dersleri 1. vize mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ekte verilmiştir.  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Mazeret sınavları, 01-02 Haziran 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır. Servis dersleri mazeret sınavları ilgili Bölüm Başkanlığının belirlediği tarihte yapılacağından ilgili Bölüm Başkanlığı sayfasından veya ilgili yetkililerden bilgi almanız gerekmektedir.  Bilgilerinize.
 
 
Not;

YTÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre,

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

  (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile değiştirildi)

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

 

 

2. Vize Mazeret Sınav Talep dilekçelerinizi rapor bitiminden itibaren 3 gün(3 iş günü değil) içinde bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Yasal süre içinde dilekçelerini teslim etmeyen öğrencilerin mazeret sınav talepleri uygun bulunmayacaktır.

 

 

2016 Bahar 1.Vize Mazeret Listesi