2014-2015 Erasmus Öğrenci BaşvurularıTüm Duyurular
22
KAS

2014-2015 Erasmus Öğrenci Başvuruları (Öğrenim Hareketliliği) Online başvuru sistemi üzerinde başlamıştır. Sisteme başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru formunu doldurup 3 nüsha halinde Yrd. Doç. Dr. Burcu ERKMEN veya Yrd. Doç. Dr. Nihan Kahraman’a getirmeleri, formları imzalatmaları ve online sistem üzerinden onaylatmaları gerekmektedir.

Bu süreçle;

Pazartesi Günleri saat 10:00 – 12:00 arası Yrd. Doç. Dr. Burcu ERKMEN

Salı Günleri saat 11:00 – 13:00 arası Yrd. Doç. Dr. Nihan Kahraman ilgilenecektir.

Öğrenciler, bölüm Erasmus Koordinatörlerinin imzaladığı formları 6 Aralık 2013, saat 16:30’a kadar, AB Ofisi’ne götürmek zorundadır. AB ofisinde tüm işlemlerini tamamlayan öğrenciler başvuru formlarının bir kopyasını ERASMUS koordinatörlerine iletmelidirler.