Öğrencilerin Dikkatine!!! (SINAV KURALLARI)Tüm Duyurular
03
ARA

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

1. Cep telefonu hiçbir nedenle kullanılmayacaktır. Bu nedenle cep telefonları görünmeyen bir yerde olmalıdır.

2. Masaların üstünde herhangi bir yazı olmamalıdır. Masa üzerindeki tüm yazılardan öğrenciler sorumludur. Dolayısıyla sınavdan önce masalar öğrenciler tarafından temizlenmelidir.

3. Gizli ve değerli eşyalar dışında tüm notların öğretim üyesi masasına (kürsü) bırakılması gerekmektedir.

4. Hesap makinesi üzerinde herhangi bir yazı olmamalıdır. Tüm hesap makineleri kapaksız olmalıdır.

5. Dersin hocası dışında hiç kimseye özellikle araştırma görevlisine sınavın içeriği ile ilgili soru sorulmamalıdır.

6. Sınavlardan tuvalet vs. gibi herhangi bir sebepten dolayı derslik dışına çıkmak yasaktır.

7. Sınavlara ilk 15 dakikadan sonra girilmeyecektir. 30 dakika dolmadan sınavdan çıkmak yasaktır.

8. Görevli gözetmenler uygun gördüklerinde öğrencilerin yerlerini değiştirebilirler.

 

***Tüm öğrencilerin yukarıda sıralanan kurallara uymaları gerekmektedir. Aksi halde aşağıda belirtilen yaptırımlarından sorumludurlar.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,