Çakışan Derslerin Dilekçe İle Alınması HakkındaTüm Duyurular
27
ŞUB

Sevgili Öğrenciler,

 

Aşağıda belirttiğimiz Senato kararına istinaden çakışan dersleri almak isteyen öğrencilerimiz 08-10 Mart 2021  tarihleri arasında dilekçelerini ehmblm@yildiz.edu.tr adresine mail atabilirler. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

 

  • 16.02.2021/02-02 gün, sayı ve sıra sayılı Üniversitemiz Senatosu'nda alınan karar ile, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersi seçilebilme imkânı tanınması; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmaması kabul edilmiştir.  Bu durumdaki öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci ile ilgili çakışma durumu kontrol edilerek ilgili Bölüm Başkanlığının/Bölüm Kurulunun uygun görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek dersler Fakülte Öğrenci İşleri tarafından otomasyon sistemine girilecektir.