Çakışan Derslerin Dilekçe İle Alınması HakkındaTüm Duyurular
25
EYL

Sevgili Öğrenciler;
 
 
Aşağıda belirttiğimiz Senato kararına istinaden çakışan dersleri almak isteyen öğrencilerimiz 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında dilekçelerini ehmblm@yildiz.edu.tr adresine mail atabilirler. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 
 
 
FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi
 
 

ÖNEMLİ: Üniversitemiz Senatosu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020-06 sayılı toplantısında, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.  

 

Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.